KDE JE SLÁDEK v podání Komorní filharmonie Pardubice a zpívajícího sálu

 

Krátký záznam z finále Závěrečného večera Pardubického hudebního jara 2016 v Sukově síni.